HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TẠI NỘI THẤT HALU

Website chúng tôi mặc định hình thức thanh toán tiền mặt sau khi nhận hàng.